Søke om plass

Det er bydelen som administrerer barnehagetilbudet i Oslo kommune. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året vil barn på søkerlisten kunne få tilbud om plass. Ytterligere informasjon og søknadsskjema se: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/ Les mer om opptak i vedtektene for Svenstuen Barnehave.