Om barnehagen

Stiftelsen Svenstuen Barnehave er en privat foreldre-eid barnehage som ble åpnet i 1988. Barnehagen har to avdelinger, Bekkelia (2-3år) og Skogen (4-5år), med til sammen 38 barn.

For å skape en god barnehagehverdag deler vi ofte avdelingene slik at halve gruppen er ute og halve gruppen er inne.

Barnehagen har et variert uteområde og nærhet til marka med gode turmuligheter, sommer som vinter.

Barnehagen tilbyr andre aktiviteter for de eldste gruppene slik som svømming, skiskole, alpinskole og friluftsskole. Foreldrerådet har på årsmøtet i 2021 vedtatt at barnehagen skal kunne gjennomføre spesielle aktiviteter som krever ekstra betaling utover den faste foreldrebetalingen. For at alle barn i en gruppe skal kunne delta har barnehagen anledning til å hjelpe familier med å dekke deltakeravgift eller skaffe til veie nødvendig utstyr. Videre er det vedtatt innføring av tur-/transportpenger. Pengene skal dekke noe av utgiftene i forbindelse med utflukter og transport.