Dagsrytme

7:30 Barnehagen åpner
7:45-08:30 Frokost og aktiviteter inne
7:45-11:30 Aktiviteter inne og ute. 
11:30 1. måltid. Varm lunsj/turmatpakke/smøremåltid
12:15 Soving for sovebarn
12:15-14:15 Aktiviteter ute og inne
14:30 2. måltid med frukt
15:00 Aktiviteter inne og ute
17:00 Barnehagen stenger