Utflukter, arrangementer og kurs

Hvert år har vi flere utflukter og arrangementer i regi av barnehagen. Det er teaterbesøk, konserter, tur til museer, bondegårdsbesøk, gjesteopptredener her i barnehagen osv.

Skiskole og alpinskole.
Hvert år deltar vi på skiskole med 4-åringene og alpinskole med 5-åringene.
Utgifter i forbindelse med disse kursene bekostes av foreldrene selv.
For at alle barn i en gruppe skal kunne delta har barnehagen anledning til å hjelpe familier med å dekke deltakeravgift eller skaffe til veie nødvendig utstyr.

Alle barna er velkomne til å ta med ski i barnehagen når snøen kommer og forholdene ligger til rette for det.

Svømming

Skolestarterne får tilbud om svømming.
Statsforvalteren gir tilskudd til dette tilbudet. Transportutgifter dekkes av barnehagen.