Personvern

Personvern i Svenstuen Barnehave

Svenstuen Barnehave behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven.

Vi ønsker åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene. Hvis du har spørsmål, ta kontakt.

Opplysningene vi har om deg og ditt barn er opplysninger du selv gir oss når ditt barn begynner i barnehagen eller opplysninger vi har mottatt fra Oslo Kommune i forbindelse med opptak til barnehageplass.

Personopplysningene deles ikke med noen uten ditt samtykk. Unntaket er til skattemyndighetene i forbindelse med skatteoppgjøret.

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger en det som er nødvendig ut fra formålet og lovpålagte plikter.

Personopplysninger som navn på barn og foresatte, fødselsdato på barnet, adresse, mailadresse og telefonnummer til foresatte er av sikkerhetsmessige grunner oppbevart uten sikring slik at ansatte raskt kan finne nødvendige opplysninger dersom det blir nødvendig.

Dokumentasjon fra foreldresamtaler, samarbeid med andre instanser og barnehagens egne notater vedrørende barnet oppbevares i et låst arkivskap på kontoret. Det er kun styrer og en pedagogisk leder som har tilgang til arkivet.

 

Oslo, 13.08.2018