Barnegruppen 2023-2024

Vi forsøker å få til en mest mulig jevn fordeling av barnegruppen, både med hensyn til alder og kjønn. Det er alltid seks barn i den yngste gruppen (2-åringer).

Født        Jenter     Gutter   
2018 5 5
2019 6 6
2020 5 5
2021 3 3