/>

Barnegruppen 2021-2022

Vi forsøker å få til en mest mulig jevn fordeling av barnegruppen, både med hensyn til alder og kjønn. Det er alltid seks barn i den yngste gruppen (2-åringer).

Født        Jenter     Gutter   
2016 6 5
2017 5 6
2018 5 5
2019 3 3