Barnegruppen 2022-2023

Vi forsøker å få til en mest mulig jevn fordeling av barnegruppen, både med hensyn til alder og kjønn. Det er alltid seks barn i den yngste gruppen (2-åringer).

Født        Jenter     Gutter   
2017 5 7
2018 5 5
2019 5 5
2020 4 2