Faste aktiviteter

Tema: aldersrelaterte aktiviteter basert på et tema en gang pr. uke.

5-års klubb: for alle skolestartere som har sitt siste år i barnehagen. De jobber blant annet med skoleforberedende aktiviteter.

Samlingsstund: sang, musikk, høytlesning, fortellinger, bøker, rim, regler, dramatisering, samtaler med barna, leker m.m.

Turdag: barna er ute store deler av dagen, enten i skogen aller på andre utflukter. Dette er en dag der leken foregår i et annet miljø enn det barna er vant til, noe som kan føre til at barna finner nye lekekamerater. På turen legges det vekt på frihet og egne valg av gjøremål. Alle har med seg ryggsekk med mat, drikke, sitteunderlag og klær etter behov.

Mat: det serveres varm lunsj to dager i uken og brødmåltid på fredag. På tudager må barna ha med seg mat til to måltider. Frukt serveres hver dag i forbindelse med det 2. måltidet.