Det er bydelen som administrerer barnehagetilbudet i Oslo kommune. Svenstuen Barnehave ligger i bydel Vestre Aker, og søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året vil barn på søkerlisten i bydelen kunne få tilbud om plass.

Ytterligere informasjon og søknadsskjema se: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/

Les mer i vedtektene for Svenstuen Barnehave under «informasjon – nedlastinger».