Åpningstid
Svenstuen Barnehave holder åpent mellom kl. 07.30 og kl. 17.00.

Foreldrebetaling
Det betales makspris på kr. 2.990,- pr. mnd. (11 mnd. i året). I tillegg betaler man kr 300,- pr. mnd. for varm mat, brødmåltid, frukt/grønnsaker og melk.

Fremmøte
Det skal gis beskjed til barnehagen hvis barnet ikke skal i barnehagen en dag eller barnet kommer senere enn kl. 10.00.

Dersom andre enn foreldrene henter barnet skal personalet ha beskjed om dette. Så lenge foreldrene er i barnehagen er barnet foreldrenes ansvar.

Ferie og stengt
Svenstuen Barnehave er stengt i romjulen, påskeuken og tre uker i juli. Ytterligere stengning i sommerferien kan vedtas på årsmøte. Aktuell uke kunngjøres etter avholdt årsmøte, som senest avholdes i april. Foreldrene skal gi beskjed til barnehagen innen den 15. april om når barnet skal ha sommerferie. Den ferie som er oppgitt for barnet, skal følges av hensyn til bemanning i barnehagen om sommeren. Ved ønske om endringer kan styrer avslå dette dersom det fører til for få voksne i forhold til antall barn den gitte periode.

Eierstyre
Geir Flæsen – styreleder
Camilla Bragmo-Wold – personalansvarlig
Erik Bjønness – økonomiansvarlig
Raymond Færevaag – dugnadsansvarlig
Hege Schriwer – referent

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter en hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom Svenstuen Barnehave og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal fastsette Svenstuen Barnehages årsplan, samt godkjenne den.

Foreldrerepresentanter

  • Camilla Risøe
  • Lisa Marie Garnweidner-Holme

Personalrepresentanter

  • Bente Marie Minker
  • Pedram Nourian

Foreldresamarbeid
Personalet og hjemmet gir hverandre råd, hjelp og støtte gjennom: den daglige kontakten, foreldersamtaler, foreldremøte(r) og sosiale sammenkomster.

Andre samarbeidspartnere
Følgende instanser vil blant annet kunne bistå barnehagen ved behov: Tverrfaglig team for barn og unge i Vestre Aker bydel (spesialpedagog, fysioterapeut, logoped, ergoterapeut), helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Barnevernet.

Dugnader
Foreldrene plikter å ta aktiv del i barnehagens dugnader. Dugnadene avholdes i oktober og mai.