7:30 Barnehagen åpner
7:45-09:00 Frokost og aktiviteter inne
7:45-11:30 Aktiviteter inne og ute, tema, samlingsstund
11:30 1. måltid
12:15 Soving for sovebarn
12:15-14:15 Aktiviteter ute og inne
14:30 2. måltid med frukt/grønnsaker
15:00 Aktiviteter inne og ute, hvilestund
17:00 Barnehagen stenger