Stiftelsen Svenstuen Barnehave er en privat foreldredrevet barnehage som ble åpnet i 1988.

Barnehagen har to baser med til sammen 38 barn (2-6 år) og 9,4 årsverk.

Den yngste gruppen (2-3 år) har sin base på Bekkelia og den eldste gruppen (4-6 år) har sin base på Skogen. Gruppene fordeles i hverdagen, både i aldersrelaterte grupper og på tvers av alder, inne og ute.  Skolestarterne har en egen 5-årsklubb en gang pr. uke.

Barnehagen har et variert uteområde og gode turområder sommer som vinter.

Barnehagen tilbyr andre aktiviteter for de eldste gruppene som svømming, skiskole, alpinskole og friluftsskole. Foreldrerådet har på årsmøtet i 2018 vedtatt at barnehagen skal kunne gjennomføre spesielle aktiviteter som krever ekstra betaling utover den faste foreldrebetalingen. For at alle barn i en gruppe skal kunne delta har barnehagen anledning til å hjelpe familier med å dekke deltakeravgift eller skaffe til veie nødvendig utstyr.