2019

Vi forsøker å få til en mest mulig jevn fordeling av barnegruppen, både med hensyn til alder og kjønn. Gruppen med de yngste barna (2-åringer) er på 6-7 barn.

Født Jenter Gutter
2013 4 6
2014 7 5
2015 4 6
2016 3 3